WILD RUN 2024 na ratunek zwierzętom Azji

Już dziś zapraszamy do zarezerwowania swojego czasu 6 października 2024 roku. W ten dzień, już po raz ósmy w historii, ruszy bieg charytatywny WILD RUN!

Po krętych ścieżkach wrocławskiego zoo na dystansie 10 km pobiegniemy w niedzielę 6 października 2024 roku. A kto nie będzie mógł być obecny we Wrocławiu, może w dowolnym miejscu na ziemi włączyć się do WILD RUN wirtualnie!

W tym roku zebrane w biegu charytatywnym pieniądze zostaną przekazane do azjatyckich ośrodków bezpośrednio zaangażowanych w czynną ochronę zagrożonych gatunków zwierząt. Skupiamy się na kontynencie azjatyckim, a konkretnie na Półwyspie Indochińskim, którego przyroda jest wyjątkowo różnorodna, ale niestety wielu gatunkom roślin i zwierząt grozi wyginięcie. Zachowaniu bioróżnorodności w Wietnamie, Laosie i Kambodży zagraża kłusownictwo, utrata siedlisk, ekspansja koncernów rolnych, odzieżowych oraz rozwój pseudomedycyny azjatyckiej.

Szczegółowy cel biegu przedstawimy w VII 2024.

Dołącz do WILD RUN – Ratujmy zwierzęta Azji

  • jako biegacz – zapisy ruszą latem VIII 2024 – prosimy o śledzenie strony
  • jako partner/sponsor

Od 2017 roku, przez całą historię biegów Wild Run, pobiegło z nami blisko 7 000 osób i przekazaliśmy ponad 322 000 PLN na ochronę zagrożonych gatunków zwierząt! zapraszamy i w tym roku. Cel szczytny!

WILD RUN 2024 – SAVE THE ANIMALS OF ASIA

We invite you to reserve your time today on October 6, 2024. On this day, for the eighth time in history, the WILD RUN charity run will start!

We will run 10 km along the winding paths of the Wrocław Zoo on Sunday, October 6, 2024. And those who cannot be present in Wrocław can join WILD RUN virtually anywhere in the world!

This year, the money collected in the charity run, will be donated to Asian organizations directly involved in the active conservation projects of endangered animal species. We focus on the Asian continent, specifically the Indochinese Peninsula, which nature is exceptionally diverse, but unfortunately many plant and animal species are at risk of extinction. The preservation of biodiversity in Vietnam, Laos and Cambodia is threatened by poaching, loss of habitats, expansion of agricultural and clothing companies and the development of Asian pseudo-medicine.

We will present the detailed goal of WILD RUN in July 2024.

Join WILD RUN – Let’s save the animals of Asia

  • as a runner – registration will start in the summer in August 2024 – please follow the website
  • as a partner/sponsor

Since 2017, throughout the history of WILD RUN nearly 7,000 people have run with us and we have donated over PLN 322,000 for the conservation projects of endangered animal species!!

We invite you this year as well. A noble cause!