REGULAMIN WILD RUN 2024 ( RULES OF WILD RUN 2024 – English version below)

Regulamin biegu Wild Run – Ratujmy Zwierzęta Azji 06.10.2024 r.

 • Bieg stacjonarny w Zoo – 10 km
 • Bieg Wirtualny – 10 km

I CEL

 1. Zbiórka funduszy na cele statutowe Fundacji Zoo Wrocław – DODO,
 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Gminy Wrocław,
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 4. Promocja Zoo Wrocław – instytucji zajmującej się ochroną zwierząt oraz promującej rodzinny tryb życia,
 5. Promocja Fundacji Zoo Wrocław – DODO – organizacji zajmującej się ochroną ginących gatunków zwierząt.

II ORGANIZATORZY

 1. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 2. Fundacja Zoo Wrocław – DODO i Zoo Wrocław Sp. z o.o.

III KONTAKT

 1. Zapisy elektroniczne: Jacek Urbanowicz e-mail: zawody@pro-run.pl
 2. Strona internetowa organizatora: pro-run.pl
 3. Strona internetowa biegu: wildrun.eu

IV TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się dnia 06.10.2024 r. o godz. 16:30.
 2. Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje się przy
  Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław na terenie wrocławskiego zoo.
 3. Pakiety startowebędą wydawane w dniu biegu w niedzielę od godziny 12:00 do 15:30 przy kasach zoo. Wcześniejsze wydawanie pakietów zostanie ogłoszone w osobnym komunikacie.

V REGULAMIN WILD RUN BIEGU WIRTUALNEGO

 1. Start w biegu jest odpłatny. Pakiet jest wysyłany na adres wskazany w zgłoszeniu.
 2. Zgłoszenia odbywają się na stronie DATASPORT.
 3. Obowiązuje start na dystansie 10 km. Trasa biegu jest dowolna.
 4. Preferowany udział w biegu to 06.10.2024 r., choć nie jest to konieczne i można bieg wirtualny ukończyć wcześniej lub później.
 5. Opłata startowa: 50 zł + wysyłka.
 6. Pakiet startowy to medal biegu.
 7. Wysyłka odbędzie się: dla osób zapisanych do 17 września (decyduje data uiszczenia opłaty startowej) wysyłka nastąpi 25 września 2024 r. Dla osób zapisanych po 17 września (decyduje data uiszczenia opłaty startowej) – wysyłka od 8 do 16 października 2024 r.
 8. Organizator nie prowadzi klasyfikacji biegu wirtualnego.
 9. Koszty wysyłki:
Kraj PAKIET  BIEG GŁÓWNY 10 km PAKIET ROZSZERZONY
Polska 19 zł
Europa 34 zł
Ameryka Północna, Afryka 39 zł
Ameryka Południowa, Środkowa, Azja 54 zł
Australia i Oceania 70 zł

VI BIEGI TOWARZYSZĄCE

 • Bieg dziecięcy na ok. 100 m
 • Bieg młodzieżowy na ok. 1 km – zapisy na datasport

REGULAMIN Biegu dziecięcego 06.10.2024 r.

 1. Na bieg obowiązuje określony limit 100 uczestników.
 2. Górny limit wieku uczestników to 8 lat.
 3. Zapisy będą możliwe w biurze zawodów tj. w sobotę przed biegiem oraz w dniu biegu do wyczerpania puli miejsc startowych.
 4. Bieg dziecięcy odbędzie się przez biegiem głównym, zbiórka o godz. 15:45 na starcie/mecie biegu.
 5. Udział w biegu dziecięcym jest bezpłatny. Opiekun dziecka lub dzieci biorących udział w biegach towarzyszących,  jest zobowiązany do wykupienia biletu wstępu do Zoo Wrocław, chyba że sam jest uczestnikiem Wild Run 2024.
 6. Bieg dziecięcy ma charakter zabawy – nie wyłaniamy zwycięzców. Każdy sportowiec, który przebiegnie metę, otrzyma od nas upominek.
 7. Opiekunowie prawni zgłaszający dziecko podpisują oświadczenie w biurze zawodów, że osoba niepełnoletnia startuje w zawodach wyłącznie na ich odpowiedzialność, że posiada dobry stan zdrowia oraz nie ma przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w zawodach biegowych. Deklarują też, że podopieczny/podopieczna posiada ubezpieczenie NNW i jednocześnie zwalniają organizatora z odpowiedzialności prawnej za potencjalne urazy doznane podczas biegu.
 8. Organizator zobowiązuje się do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia biegu, który ma charakter zabawy i nie jest nastawiony na rywalizację. Organizator zapewnia również pełne zabezpieczenie medyczne.
 9. Obowiązuje limit czasowy biegu – 10 minut.

Regulamin biegu młodzieżowego 06.10.2024 r.

 1. Na bieg obowiązuje określony limit 100 uczestników.
 2. Górny limit wieku to 16 lat.
 3. Bieg na dystansie około 1 km.
 4. Start biegu o godz. 16:00. Do biegu będą prowadzone zapisy elektroniczne do dnia 03.10.2024 r.
 5. Każdy z uczestników otrzyma numer startowy, medal oraz wstęp do zoo.
 6. Koszt uczestnictwa wynosi 30 zł (płatność online przy zapisach lub na numer konta podany poniżej.
  W tytule przelewu prosimy napisać: Wild Run, Imię, Nazwisko).
 7. Koszt uczestnictwa uczestników zapisanych w dniach 4-6.10.2024 r. wynosi 50 zł.
 8. Obowiązuje limit czasowy biegu – 10 minut.
 9. Za każdego uczestnika biegu opiekun prawny będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.

VII TRASA BIEGU GŁÓWNEGO

 1. Dystans 10 km (2 pętle po 5 km).
 2. Trasa płaska o zróżnicowanej nawierzchni, głównie alejki Zoo Wrocław.
 3. Na trasie znajduje się 1 punkt nawadniania/odświeżania za linią Start/Meta.
 4. Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje się przy
  Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław na terenie wrocławskiego zoo.
 5. W biegu na 10 km obowiązuje limit czasowy – 90 min.
 6. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów, przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VIII KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja generalna OPEN kobiet i mężczyzn.
 2. Klasyfikacja dokonana będzie również w poszczególnych kategoriach wiekowych na obu dystansach. Nie będą one jednak nagradzane.
·         K 16 od 16 do 19 lat

·         K 20 od 20 do 29 lat

·         K 30 od 30 do 39 lat

·         K 40 od 40 do 49 lat

·         K 50 od 50 do 59 lat

·         K 60 od 60 do 69 lat

·         K 70 powyżej 70 lat

·         M 16 od 16 do 19 lat

·         M 20 od 20 do 29 lat

·         M 30 od 30 do 39 lat

·         M 40 od 40 do 49 lat

·         M 50 od 50 do 59 lat

·         M 60 od 60 do 69 lat

·         M 70 powyżej 70 lat

IX POMIAR CZASU

 1. W biegu głównym na 10 km pomiar czasu i ustalenie kolejności będą się odbywać za pomocą chipów umieszczonych w numerach startowych.
 2. Klasyfikacja na mecie jest prowadzona po czasach netto za wyjątkiem pierwszych 50 osób na danym dystansie głównym, gdzie kolejność jest wyznaczana po czasach brutto.
 3. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu
  i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
 4. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

X NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Każdy pakiet startowy obejmuje:
 • wstęp do wrocławskiego Zoo Wrocław w dniu zawodów od godziny 12.00,
 • numer startowy (odbiór w biurze zawodów),
 • torbę biegu (odbiór w biurze zawodów),
 • pamiątkowy medal (na mecie biegu),
 • posiłek regeneracyjny (po biegu).
 1. Odbiór pakietów startowych będzie odbywał się przy głównej bramie wejściowej do Zoo Wrocław
  w niedzielę w dniu biegu tylko do godziny 15:45. Wejście do Zoo Wrocław w dniu biegu będzie możliwe tylko do godziny 16:00. Po godzinie 16:00 w dniu biegu organizator nie gwarantuje możliwości wejścia na teren zoo.
 2. Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osoby) w klasyfikacji OPEN K+M (miejsca 1-3) otrzymają puchary.
 3. Do dyspozycji zawodników będą dostępne przebieralnie.
 4. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 13.00 – 18.30.
 5. Organizator nie przewiduje nagród finansowych dla zwycięzców. Jeżeli takie się jednak pojawią to zostanie opublikowana stosowna informacja w osobnym komunikacie na stronie biegu.
 6. Warunkiem otrzymania nagród/pucharów jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji. Nieodebrane nagrody/puchary przepadają.
 7. W biegu głównym przewidziany jest limit 1000 miejsc. 950 miejsc jest do dyspozycji ogólnej, 50 miejsc organizator rezerwuje do własnej dyspozycji. Limit miejsc może ulec zmianie.

XI ZGŁOSZENIA DO BIEGU        

 1. Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie poprzez formularz internetowy do dnia 04.10.2024 r. do godz. 24:00 na stronie wildrun.eu
 2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki to:
 • dla pierwszych 100 osób: 90 zł
 • dla kolejnych 400 osób (101-500): 95 zł
 • dla kolejnych 500 osób (501-1000): 100 zł
 • W dniu zawodów 06.10.2024 r. możliwość zapisania się lub wykonania opłaty będzie możliwa tylko w przypadku wolnych miejsc. Opłata w dniu biegu wynosi 100 zł.
 1. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem
  w biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 05.10.2024 r., ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew został zaksięgowany to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres zawody@pro-run.pl
 2. O obecności na liście startowej decyduje moment zaksięgowania wpłaty. Wpłaty Dot Pay (przy zapisach) są księgowane automatycznie, wpłaty tradycyjne na numer konta są księgowane
  z opóźnieniem (ręcznie).
 3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 4. Uiszczenie opłaty startowej oznacza zgodę uczestnika na start na własną odpowiedzialność oraz
  deklarację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
 5. Zgłoszenia do biegu dziecięcego nie będą przyjmowane on-line, bieg jest otwarty. Zapisy tylko
  w biurze zawodów.
 6. Zgłoszenia do biegu młodzieżowego będą przyjmowane online do 05.10.2024 r.
 7. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 15.00 tylko
  w przypadku wolnych miejsc startowych.
 8. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną osobę do dnia 01.10.2024 r. tylko
  z poziomu cesji w panelu zgłoszeń na datasport.

XII PAKIET ROZSZERZONY – KOSZULKA BIEGU I RĘCZNIK SZYBKOSCHNĄCY

Zachęcamy wszystkich uczestników do kupna koszulki i/lub ręcznika tegorocznej edycji biegu. Wysokiej jakości biała techniczna koszulka z nadrukiem z przodu z pewnością będzie się świetnie prezentować nie tylko we Wrocławiu, ale na każdym biegu na świecie. Ręcznik w rozmiarze 50×100 cm z nadrukiem z jednej strony.

 • Każdy uczestnik ma prawo zakupu oficjalnej koszulki biegu – koszulka techniczna i/lub ręcznika.
 • Koszulki Premium marki Attiq 120 zł
 • Koszulka zwykła, techniczna z nadrukiem formatu A4 oraz ręcznik są w cenie 50 zł. Rozmiar i fason koszulki wybierasz przy zapisach.
 • Pas na nr startowy – 30 zł
 • Koszulki z gwarancją odebrania w dniu biegu można zamawiać do 17.09.2024 roku. Po tym terminie zamówienia oraz opłaty za koszulki nie będą przyjmowane, chyba że pojawi się inny komunikat w tej sprawie.
 • Płatność za element dodatkowy dostępny tylko bezpośrednio przy indywidualnym zgłoszeniu na datasport.
 • Za koszulkę można zapłacić bezpośrednio przy zapisach (dot pay) lub poprzez wpłatę na konto podane w regulaminie biegu.

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
J.W Dawida 26/9, Wrocław
nr konta 44105015751000009080005508
Tytuł na przelewie: WILD RUN, nazwisko i imię

XIII UCZESTNICTWO

 1. W celu weryfikacji uczestnika biegu każdy zawodnik musi zgłosić się na bieg osobiście.
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia
  i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów.
 3. Do startu w biegach towarzyszących, każdy uczestnik musi posiadać zgodę rodzica na udział
  w zawodach oraz legitymację bądź inny dokument potwierdzający datę urodzenia.
 4. Każdy zawodnik pełnoletni startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach. Uczestnicy niepełnoletni dostarczają zgodę opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
 5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji
  i umieszczenia w komunikacie końcowym.
 6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

XIV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław, NIP: 8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny do organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców
  i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
  w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych uczestników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO
  i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt XV regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy uczestnik biegu będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Każdy uczestnik biegu rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny do udziału
  w wydarzeniu i startuje na własną odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki
  z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Uczestnik biegu oświadcza, że podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i że są znane uczestnikowi przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych
  z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Uczestnik ma prawo do:
  a) dostępu do danych,
  b) sprostowania danych,
  c) usunięcia danych,
  d) ograniczenia przetwarzania danych,
  e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

XV PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg (DATASPORT – pomiar czasu, GRAWER – grawerowanie medali, itp.).

XVI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na www.pro-run.pl, www.wildrun.eu, www.datasport.pl
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Dopuszcza się odwołanie zawodów w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych zagrażających życiu lub zdrowiu uczestników biegu.
 4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
 5. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu.
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

RULES OF WILD RUN 2024

 

Rules of WILD RUN 2024 – SAVE THE ANIMALS OF ASIA

 • Rules of WILD RUN 2024
 • Rules of virtual WILD RUN 2024

I THE GOAL

 1. Collection of funds for the statutory purposes of the activities of the Foundation Zoo Wroclaw – DODO
 2. Popularizing running as the simplest form of movement.
 3. Dissemination of physical culture and sport.
 4. Promotion of the Zoo Wrocław – an institution conected with animal protection and promoting family lifestyle.
 5. Promotion of the Foundation Zoo Wrocław – DODO, an organization conected with the protection of endangered animal species.

II EVENT ORGANIZER

 1. Pro-Run Wroclaw Association
 2. Foundation Zoo Wroclaw – DODO and ZOO Wroclaw

III CONTACT

 1. Internet sign-ups: Jacek Urbanowicz e-mail: zawody@pro-run.pl
 2. website: www.pro-run.pl
 3. Race website:  wildrun.eu

IV DATE AND PLACE

 1. The race will take place on October 6, 2024 at 16:30.
 2. The start and finish line for the main race and accompanying races are at Wróblewskiego street 1-5, 51-618 Wrocław on the premises of the Zoo Wrocław.
 3. Starting packages will be handed out on the day of the race on Sunday from 12:00 to 15:30 cluse to main ennrty to Zoo Wrocław. Early release of packages will be announced in a separate announcement.

V RULES OF VIRTUAL WILD RUN 2024

 1. There is a fee to start the race. The package is sent to the address indicated in the application.
 2. Applications take place on the DATASPORT website.
 3. The distance is 10 km. The running route is optional.
 4. Preferred participation in the race is October 6, 2024, although it is not necessary and you can complete the virtual race earlier or later.
 5. Starting fee: PLN 50 + shipping.
 6. The starting package is a race medal.
 7. The shipment will take place: for people registered by September 17 (the date of payment of the entry fee is decisive), the shipment will take place on September 25, 2024. For people registered later than September 17 (the date of payment of the entry fee is decisive) – shipment from October 8 to 16, 2024.
 8. The organizer does not classify the virtual race.
 9. Shipping costs:
Country Package – Main Distance 10km/ EXTENDED PACKAGE
Poland 19 PLN
Europe 34 PLN
North America, Africa 39 PLN
South America, Central America, Asia 54 PLN
Australia and Oceania 70 PLN

VI ACCOMPANYING RACES

 • Children’s race of approx. 100 m
 • Youth race for approx. 1 km – registration for datasport

REGULATIONS of the Children’s race October 6, 2024

 1. There is a limit of 100 participants per this race.
 2. The upper age limit of participants is 8 years.
 3. Registration will be possible at the race office, on Saturday (a day before the race) and on the day of the race, until the pool of starting places is exhausted.
 4. The children’s race will take place before the main race, meeting at 15:45 at the start/finish of the race at Zoo Wrocław.
 5. Participation in the children’s race is free of charge. The guardian of a child or children who take a part in accompanying runs is obliged to have an entry ticket to Zoo Wrocław, unless he or she is a participant of Wild Run 2024.
 6. The children’s race is a fun event – we do not choose winners. Every runner who crosses the finish line will receive a gift from us.
 7. Legal guardians registering a child sign a declaration at the competition office that the minor takes part in the competition solely under their responsibility, that he or she is in good health and has no medical or systemic contraindications to take part in running competitions. They also declare that the ward has personal accident insurance and at the same time release the organizer from legal liability for potential injuries suffered during the run.
 8. The organizer undertakes to properly and safely conduct the race, which is fun and not competitive. The organizer also provides full medical coverage.
 9. The time limit for the run is 10 minutes.

Regulations of the youth race October 6, 2024

 1. There is a limit of 100 participants per this race.
 2. The upper age limit is 16 years.
 3. Run distance is approximately 1 km.
 4. Start of the race at 16:00. Electronic registration will be kept for the race until October 3, 2024.
 5. Each participant will receive a start number, a medal and admission to the zoo.
 6. The cost of participation is PLN 30 (payment online when registering or to the account number provided below. Please write in the transfer title: Wild Run, Surname Name,).
 7. The cost of participation for participants registered on October 4-6, 2024 is PLN 50.
 8. The time limit for the run is 10 minutes.
 9. For each participant of the race, the legal guardian will sign a declaration at the race office stating that he or she is taking part at his or her own risk and that there are no health contraindications to participating in the race.

VII ROUTE OF THE MAIN RACE

 1. The distance is 10 km (2 loops of 5 km).
 2. A flat route with various surfaces, mainly the alleys of the Zoo Wrocław.
 3. There is 1 hydration/refreshment point on the course after the Start/Finish line.
 4. The start and finish line for the main race and accompanying races are at Wróblewskiego street 1-5, 51-618 Wrocław on the premises of the Zoo Wrocław
 5. The 10 km run has a time limit of 90 minutes.
 6. Remaining on the race route after the designated time, as well as failure to comply with the judges’ decisions, transfers responsibility to the participants in accordance with applicable road traffic regulations and the Civil Code.

VIII CLASSIFICATION

 1. OPEN general classification for women and men.
 2. Classification will also be made in individual age categories at both distances. However, they will not be rewarded.
·         K 16 from 16 to 19 years old

·         K 20 from 20 to 29 years old

·         K 30 from 30 to 39 years old

·         K 40 from 40 to 49 years old

·         K 50 from 50 to 59 years old

·         K 60 from 60 to 69 years old

·         K 70 over 70 years old

·         M 16 from 16 to 19 years old

·         M 20 from 20 to 29 years old

·         M 30 from 30 to 39 years old

·         M 40 from 40 to 49 years old

·         M 50 from 50 to 59 years old

·         M 60 from 60 to 69 years old

·         M 70 over 70 years old

IX TIME MEASUREMENT

 1. In the main 10 km race, time measurement and order determination will be made using chips placed in the starting numbers.
 2. The classification at the finish line is based on net times, except for the first 50 people at a given main distance, where the order is determined based on gross times.
 3. Having a starting number with a chip is a condition for taking part in the race and classification in the final communication.
 4. Improper attachment of the chip may result in the athlete not being classified.

X AWARDS AND BENEFITS FOR PLAYERS

 1. Each starter package includes:
 • entry to the Zoo Wrocław on the day of the competition from 12.00,
 • starting number (collected at the competition office),
 • race bag (collected at the race office),
 • commemorative medal (at the finish line),
 • regeneration meal (after the run).
 1. Starting packages will be collected at the main entrance gate to Zoo Wrocław on Sunday, the day of the race, only until 3:45 p.m. Entrance to Wrocław Zoo on the day of the race will be possible only until 4:00 p.m. After 4 p.m. on the day of the race, the organizer does not guarantee entry to the zoo.
 2. The best competitors (first 3 people) in the OPEN K+M classification (places 1-3) will receive cups.
 3. Changing rooms will be available to players.
 4. A deposit will be available to players. Open from: 13.00 – 18.30.
 5. The organizer does not provide financial prizes for the winners. However, if such events occur, appropriate information will be published in a separate message on the race website.
 6. The condition for receiving prizes/cups is to complete the race and appear at the decoration ceremony. Unclaimed prizes/trophies will be forfeited.
 7. There is a limit of 1,000 places in the main race. 950 places are available to the general public, 50 places are reserved by the organizer for its own use. The number of places may change.

XI APPLICATIONS FOR THE RACE         

 1. Applications must be submitted electronically via the online form by October 4, 2024 at 24:00 on the website www.wildrun.eu
 2. There is a fee to start the race. The cost of a brick is:
 • for the first 100 people: PLN 90
 • for the next 400 people (101-500): PLN 95
 • for the next 500 people (501-1000): PLN 100
 • On the competition day, October 6, 2024, registration or payment will only be possible if there are free places. The fee on the day of the race is PLN 100.
 1. Signing up for the run via the online form does not constitute participation on the run. Only after paying the entry fee, a given person is recognized as a race participant. Registration lasts until October 5, 2024, but may be completed earlier if the limit of places specified in the regulations is reached. After registration closes, people who have not paid the entry fee will be removed from the start list. If someone signs up at the „last minute” and is not sure whether their transfer has been credited, simply inform the organizer of this fact by e-mail to profession@pro-run.pl
 2. The moment of posting the payment determines your presence on the starting list. Dot Pay payments (when registering) are posted automatically, traditional payments to the account number are posted with a delay (manually).
 3. The entry fee is non-refundable.
 4. Payment of the entry fee constitutes the participant’s consent to start at his or her own risk a declaration of no health contraindications to participate in the competition.
 5. Applications for the children’s run will not be accepted online, the run is open. Registration only at the competition office.
 6. Applications for the youth run will be accepted online until October 5, 2024.
 7. On the day of the competition, applications will be accepted at the competition office until 15.00 only in case of available starting places.
 8. It is possible to transfer the entry fee to another person until October 1, 2024 only from the assignment level in the datasport notification panel.

XII EXTENDED PACKAGE – RUNNING T-SHIRT AND QUICK-DRY TOWEL

We encourage all participants to buy a T-shirt and/or towel for this year’s edition of the race. A high-quality white technical T-shirt with a print on the front will certainly look great not only in Wrocław, but at any race in the world. Towel, size 50×100 cm, with a print on one side.

 • Each participant has the right to purchase an official race T-shirt – technical T-shirt and/or a towel.
 • Premium T-shirts by Attiq PLN 120
 • A regular T-shirt and a towel are priced at PLN 50. You choose the size and style of the T-shirt when registering.
 • Starting number belt – PLN 30
 • T-shirts with a guarantee of collection on the day of the race can be ordered until September 17, 2024. After this date, orders and payments for T-shirts will not be accepted unless there is a different announcement regarding this matter.
 • Payment for an additional element is only available directly when registering for datasport individually.
 • You can pay for the T-shirt directly when registering (dot pay) or by making a payment to the account specified in the race regulations.

Pro-Run Wrocław Association

J.W Dawida 26/9, Wrocław

account number 44105015751000009080005508

Title on the transfer: WILD RUN, surname and name

XIII PARTICIPATION

 1. In order to verify the participant of the race, each competitor must report to the race in person.
 2. Competitors who are 16 years of age on the day of the competition will be allowed to start and verified their data at the competition office.
 3. To take part in accompanying races, each participant must have a parent’s consent to participate in competitions and an ID card or other document confirming the date of birth.
 4. Each adult competitor takes part solely at his or her own risk, which is confirmed by signing a declaration on the ability to participate in the race and on the lack of health contraindications to participate in the competition. Minor participants must provide consent from their legal guardian stating that there are no contraindications to participating in the race.
 5. Each competitor must consent to the processing of personal data for verification purposes and included in the final announcement.
 6. Each competitor is obliged to read the race regulations and is obliged to comply with them.
 7. Collecting the starting number is tantamount to accepting the race regulations.

XIV PERSONAL DATA PROTECTION – GDPR

 1. Providing personal data and consenting to their processing is voluntary, but failure to provide them or lack of consent to their processing prevents participation in the Run.
 2. You have the right to register as an anonymous player. Then you will appear on the starting list and the results list as an anonymous competitor. This also means that if you win in an award-winning category, you will only be recognized as a number. However, in the case of any types of draws and competitions, your application will not be taken into account.
 3. Pro-Run Wrocław Association with its registered office at ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław, NIP: 8992728699 will use the collected personal data of the event participants for the purposes, scope and for the period necessary to organize, conduct and promote the event, selecting the winners and receiving prizes.
 4. Personal data of Run participants will be used in accordance with the conditions specified in Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, GDPR), Act of 29 August 1997 on the protection of personal data (consolidated text of 2016, item 922, Personal Data Protection Act), Polish provisions adopted to enable the application of the GDPR, other applicable legal provisions and these Regulations.
 5. The basis for the processing of your personal data of participants is Art. 23 section 1 point 3 of the Personal Data Protection Act and Art. 6 section 1 letter b) GDPR – performance of the contract (registration to participate in the Run is tantamount to acceptance of the Regulations and constitutes the conclusion of a contract) and Art. 23 section 1 point 1 of the Personal Data Protection Act and art. 6 section 1 letter a) GDPR – voluntary, unambiguous, informed and specific consent of the data subject.
 6. The Pro-Run Wrocław Association will not transfer personal data to external entities, unless otherwise provided in point XV of the regulations. We do not subject Participants’ personal data to automated processing, including profiling.
 7. Personal data will only be available on the registration portal in accordance with its regulations, to which each race participant will have individual access
 8. By registering for the race, each participant agrees to receive organizational information and all communications related to the organization of the race.
 9. The participant declares that he has read the regulations of the event and that he is able to participate in the event and takes part at your own risk. I consent to the processing of personal data by the Event Organizer.
 10. The participant consents to the use of photos, video recordings and interviews with him/her, as well as the results with his personal data could be used by the press, radio and television, as well as for the Organizer’s marketing purposes.
 11. The participant of the race declares that the data provided in the application is true and that the participant is aware of the provisions of Art. 233 of the Penal Code on criminal liability for providing incompatible data with reality. In terms of financial and tax settlements, the data controller is the Organizer of a given event.
 12. Providing data is mandatory and results, among others, from: from the Accounting Act. The data will be made available only to entities authorized under the law. The participant has the right to:
 13. a) access to data,
 14. b) rectification of data,
 15. c) deletion of data,
 16. d) restrictions on data processing,
 17. e) withdraw your consent to data processing at any time.

Withdrawal of consent to data processing before completing the race will be tantamount to resignation from participation in the Run.

All details of our activities managing personal data can be found in our PRIVACY POLICY – link

XV TRANSFER OF PERSONAL DATA

The organizer may transfer the participant’s personal data to external entities in order to conduct the event, to which the participant himself consents when registering for the race (DATASPORT – time measurement, ENGRAVING – medal engraving, etc.).

XVI FINAL PROVISIONS

 1. The race results will be available after the end of the event on the notice board and at www.pro-run.pl, www.wildrun.eu, www.datasport.pl
 2. The competition will take place regardless of weather conditions.
 3. The competition may be canceled in the event of extreme weather conditions that threaten the life or health of the race participants.
 4. The organizers are not responsible for lost items.
 5. Participants are obliged to follow the instructions of the Police, City Guard and people securing the race route.
 6. The final interpretation of the regulations rests with the organizer.