Regulamin wirtualnego biegu Wild Run 2022

I.CEL

 1. Zbiórka funduszy na cele statutowe działań Fundacji Zoo Wrocław – DODO ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących ochrony gatunków zagrożonych w Azji Południowo-Wschodniej. Całościowy dochód z biegu zostanie przekazany na cele fundacji DODO.
 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 4. Promocja zdrowego stylu życia oraz zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19.
 5. Promocja ZOO Wrocław – instytucji zajmującej się ochroną zwierząt oraz promującej rodzinny tryb życia.
 6. Promocja Fundacji ZOO Wrocław – DODO, organizacji zajmującej się ochroną ginących gatunków zwierząt.

II. ORGANIZATORZY

 1. Fundacja ZOO Wrocław – DODO i ZOO Wrocław
 2. Stowarzyszenie Pro-Run

III. KONTAKT

 1. Zapisy internetowe: Jacek Urbanowicz e-mail: zawody@pro-run.pl
 2. Strona internetowa podmiotu realizującego bieg: www.pro-run.pl
 3. Strona internetowa biegu: www.wildrun.eu

IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 9 października 2022 na terenie wrocławskiego Zoo
 2. Start godzina 16.30

V. DYSTANS BIEGU

 1. 10km – 2x5km

VI. KLASYFIKACJA

Open

Kategorie wiekowe:

K 16 od 16 do 19 lat
K 20 od 18 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 od 60 do 69 lat
K 70 powyżej 70 lat

M 16 od 16 do 19 lat
M 20 od 18 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od 60 do 69 lat
M 70 powyżej 70 lat

VII. POMIAR CZASU

 1. W biegu głównym pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych,
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
 3. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.
 4. Klasyfikacja na mecie odbywa się po czasie netto poza pierwszymi 50 osobami na mecie, które są klasyfikowane po czasie brutto.

VIII. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I PAKIETY STARTOWE

1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy od dnia 14.06.2022 r. do 07.10.2022 r. do godz. 24:00 (datasport).

2. Organizator przyjmuje również zgłoszenia na adres e-mail: zawody@pro-run.pl

3. Start w biegu jest odpłatny. Pakiet jest wysyłany lub z możliwością odbioru osobistego.

4. Można się zapisać na następujące warianty: Pakiet startowy 45 zł + wysyłka lub odbiór osobisty we Wrocławiu. Ul. Nowowiejska 115. Dni i godziny odbioru osobistego są podane w punkcie XII regulaminu.

Kraj PAKIET – BIEG GŁÓWNY 1, 5 lub 10 km
PAKIET ROZSZERZONY
Obiór osobisty Wrocław 0 zł 0 zł
Polska 15 zł
Europa 30 zł
Ameryka Północna, Afryka 35 zł
Ameryka Południowa, Środkowa, Azja 50 zł
Australia i Oceania 60 zł

Elementy pakietu rozszerzonego prosimy sprawdzić w punkcie IX regulaminu.

5. Przy biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Płatności online są księgowane automatycznie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania klasycznego przelewu.

Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W. Dawida 26/9, Wrocław
 • numer konta 44105015751000009080005508
 • z dopiskiem: Wild Run 2021, Imię i Nazwisko

6. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

7. Organizator nie odpowiada za błędnie podany adres wysyłki oraz transport kurierski.

IX. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

1. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie od 02.10.2021 r. do 2.12.2021 r. otrzymają następujące świadczenia w ramach pakietu oraz pakietu rozszerzonego:

ŚWIADCZENIA PAKIET – BIEG GŁÓWNY 1, 5 lub 10 km   45 PLN + wysyłka
numer startowy TAK
elektroniczny dyplom TAK
odlewany medal TAK
   
wsparcie fundacji DODO TAK
torba biegu* TAK
PAKIET ROZSZERZONY**  
dodatkowe wsparcie fundacji DODO + 10 zł /50 zł / 100 zł
koszulka biegu szt. + 50 zł
chusta biegu szt. + 25 zł

* torba biegu będzie dołączona do pierwszych 1 000 szt. zakupionych pakietów startowych. Decyduje kolejność zaksięgowanych wpłat za pakiety.

**każdy dodatkowy element pakietu można dowolnie dodawać lub odejmować przy zgłoszeniu.

Dodatkowo podczas rejestracji Zawodnik możne wybrać opcję wsparcia:

– działalności Fundacji Zoo Wrocław –DODO w trzech wariantach: 10zł, 50zł, 100zł. Kwoty zebrane na wsparcie Fundacji Zoo Wrocław –DODO zostaną przekazane na projekty realizowane przez fundację.

2. Pakiet może być powiększony o dodatkowe elementy pakietu rozszerzonego np o dodatkowe koszulki. W celu ich zamówienia prosimy o kontakt na zawody@pro-run.pl

3. Nie przewiduje się nagród dla najlepszych zawodników w klasyfikacjach generalnych.

4. Każdy uczestnik, który potwierdzi wykonanie zadania weźmie udział w losowaniu nagród na zakończenie zawodów: LOSOWANIE

X. BENEFICJENT BIEGU

Całkowity dochód z wirtualnego biegu – Wild Run zostanie przeznaczony na cele statutowe działań Fundacji Zoo Wrocław – DODO ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących ochrony gatunków zagrożonych.

XI. WYSYŁKA PAKIETÓW

 1. Wszystkie elementy wybranego pakietu startowego będą wysyłane przesyłką kurierską na adres wskazany przy zgłoszeniu na bieg po udokumentowaniu wyniku. W przypadku gdy ktoś z różnych powodów nie może ukończyć biegu prosimy o informację na maila: zawody@pro-run.pl
 2. Organizator nie odpowiada za błędnie podany adres i późniejszą wysyłkę na tak wskazane dane.
 3. Podane koszty wysyłki w punkcie VIII dotyczą maksymalnie jednego kompletu materiałów pakietu rozszerzonego. Istnieje możliwość zamówienia większej liczby produktów jednak koszty wysyłki mogą wtedy ulec zmianie. Pytania prosimy kierować na zawody@pro-run.pl
 4. Zamówienia materiałów do pakietu będą realizowane co tydzień w poniedziałki do godziny 12:00.
 5. Realizacja zamówienia trwa do 10 dni roboczych (od zamówienia w poniedziałek do wysyłki)
 6. Wysyłki pakietów będą realizowane stopniowo od 18 października.
 7. Wysyłka pakietu może być opóźniona w przypadku braku dostępności lub poślizgu w dostawie poszczególnych elementów pakietu. Realizator dołoży wszelkich starań aby wysyłki były realizowane jak najszybciej.

XII ODBIÓR OSOBISTY

 1. Uczestnicy biegu wirtualnego mogą odebrać swój pakiet osobiście we Wrocławiu, ul. Nowowiejska 115.
 2. Zamówienia elementów pakietu odbywają się począwszy od 18.10.2021
 3. Uczestnicy z odbiorem osobistym będą informowani o dostępności odbioru drogą mailową.

XIII. UCZESTNICTWO

 1. W biegu może brać udział każdy niezależnie od wieku.
 2. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do pokonywania dystansu pod opieką dorosłych.
 3. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Zapisując się na bieg wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia ich w klasyfikacji i komunikacie końcowym.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt XV. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

XV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera)

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą stronie biegu www.wildrun.eu
 2. Zawodnicy startują indywidualnie we własnym zakresie i możliwościach.
 3. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Pożarnej i rozporządzeń dotyczących stanu epidemiologicznego.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.