Wszyscy uczestnicy otrzymają w pakiecie taki oto pamiątkowy medal 2021