Regulamin biegu Wild Run – Ratujmy Zwierzęta Afryki 08.10.2023

 • Bieg stacjonarny w Zoo – 10 km
 • Bieg Wirtualny na 10 km

I CEL

 1. Zbiórka funduszy na cele statutowe Fundacji Zoo Wrocław – DODO
 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Gminy Wrocław,
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 4. Promocja ZOO Wrocław – instytucji zajmującej się ochroną zwierząt oraz promującej rodzinny tryb życia,
 5. Promocja Fundacji ZOO Wrocław – DODO. Organizacji zajmującej się ochroną ginących gatunków zwierząt.

II ORGANIZATORZY

 1. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 2. Fundacja Zoo Wrocław – DODO i Zoo Wrocław Sp. z o.o.

III KONTAKT

 1. Zapisy elektroniczne: Jacek Urbanowicz e-mail: zawody@pro-run.pl
 2. Strona internetowa organizatora: www.pro-run.pl
 3. Strona internetowa biegu: www.wildrun.eu

IV TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się dnia 08.10.2023. o godz. 16:30

 1. Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje się przy ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław na terenie wrocławskiego zoo.
 2. Pakiety startowe będą wydawane w dniu biegu w niedzielę od 12 do 15.45 przy kasach Zoo. Wcześniejsze wydawanie pakietów będzie ogłoszone w osobnym komunikacie.

V REGULAMIN WILD RUN BIEGU WIRTUALNEGO

 1. Start w biegu jest odpłatny. Pakiet jest wysyłany na adres wskazany w zgłoszeniu.
 2. Zgłoszenia odbywają się na stronie DATASPORT
 3. Obowiązuje start na dystansie 10 km
 4. Trasa biegu jest dowolna.
 5. Preferowany udział w biegu to 8.10.2023 choć nie jest to konieczne i można bieg wirtualny ukończyć wcześniej lub później
 6. Opłata startowa: 50 zł + wysyłka.
 7. Pakiet startowy to medal biegu.
 8. Wysyłka odbędzie się: dla osób zapisanych do 17 września (decyduje data uiszczenia opłaty startowej) wysyłka nastąpi 25 września 2023. Osoby zapisane po 17 września (decyduje data uiszczenia opłaty startowej) wysyłka od 9 października 2023 do 16 października 2023.
 9. Organizator nie prowadzi klasyfikacji biegu wirtualnego.
 10. Koszty wysyłki:
Kraj PAKIET – BIEG GŁÓWNY 10 km
PAKIET ROZSZERZONY
Polska 19 zł
Europa 34 zł
Ameryka Północna, Afryka 39 zł
Ameryka Południowa, Środkowa, Azja 54 zł
Australia i Oceania 70 zł

VI BIEGI TOWARZYSZĄCE

 • Bieg dziecięcy ok. 100 m
 • Bieg młodzieżowy na ok. 1 km – zapisy na datasport

REGULAMIN Biegu dziecięcego

Na bieg obowiązuje określona liczba 100 miejsc, górny limit wieku to 8 lat. Zapisy będą dostępne w biurze zawodów tj. w sobotę przed biegiem oraz w dniu biegu do wyczerpania puli miejsc startowych. Zbiórka do biegu odbędzie się przed biegiem głównym czyli o 15:45 na starcie/mecie biegu. Bieg dziecięcy jest bezpłatny. Opiekun dziecka lub dzieci biorących udział w biegach towarzyszących,  jest zobowiązany do wykupienia biletu wstępu do Zoo Wrocław, chyba że sam jest uczestnikiem Wild Run 2023.

 1. Bieg dziecięcy ma charakter zabawy.
 2. W biegu dziecięcym nie wyłaniamy zwycięzców. Każdy sportowiec, który przebiegnie metę, otrzyma od nas upominek.
 3. Opiekunowie prawni zgłaszający dziecko podpisują oświadczenie w biurze zawodów, że osoba niepełnoletnia startuje w zawodach wyłącznie na ich odpowiedzialność, posiada dobry stan zdrowia, nie ma przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w zawodach biegowych. Deklarują, że podopieczny/podopieczna posiada ubezpieczenie NNW jednocześnie zwalniają organizatora z odpowiedzialności prawnej za potencjalne uraz doznane podczas biegu.
 4. Organizator zobowiązuje się do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia biegu, który ma charakter zabawy i nie jest nastawiony na rywalizację. Organizator zapewnia również pełne zabezpieczenie medyczne.
 5. Obowiązuje limit czasowy 10 minut.

Regulamin biegu młodzieżowego

Bieg na dystansie ok. 1 km.

 • Start biegu o 16:00. Do biegu będą prowadzone zapisy elektroniczne do 05.09.2023,
 • Każdy z uczestników otrzyma numer startowy, medal oraz wstęp do Zoo
 • Koszt uczestnictwa wynosi 25 zł. (płatność online przy zapisach lub na numer konta podany poniżej. W tytule przelewu prosimy napisać: Wild Run, Imię, Nazwisko)
 • Koszt uczestnictwa uczestników zapisanych w dniach: 6,7 i 8.10.2023 50 zł
 • obowiązuje limit 100 miejsc.
 • obowiązuje limit czasowy biegu – 10 min

Za każdego uczestnika biegu opiekun prawny będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.

VII TRASA BIEGU GŁÓWNEGO

 1. Dystans 10 km (2 pętle 5 km)
 2. Trasa płaska o zróżnicowanej nawierzchni, głównie alejki Zoo Wrocław.
 3. Na trasie znajduje się 1 punkt nawadniania, odświeżania za linią Start/Meta.
 4. Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje się przy ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław na terenie wrocławskiego zoo.
 5. W biegu na 10 km obowiązuje limit czasowy – 90 min
 6. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów, przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VIII KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja generalna OPEN kobiet i mężczyzn.
 2. Klasyfikacja dokonana będzie również w poszczególnych kategoriach wiekowych na obu dystansach. Nie będą one jednak nagradzane.
 • K 16 od 16 do 19 lat
 • K 20 od 20 do 29 lat
 • K 30 od 30 do 39 lat
 • K 40 od 40 do 49 lat
 • K 50 od 50 do 59 lat
 • K 60 od 60 do 69 lat
 • K 70 powyżej 70 lat
 • M 16 od 16 do 19 lat
 • M 20 od 20 do 29 lat
 • M 30 od 30 do 39 lat
 • M 40 od 40 do 49 lat
 • M 50 od 50 do 59 lat
 • M 60 od 60 do 69 lat
 • M 70 powyżej 70 lat

VIX POMIAR CZASU

 1. W biegu głównym na 10 km pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie za pomocą chipów w numerach startowych,
 2. Klasyfikacja na mecie jest prowadzona po czasach netto za wyjątkiem pierwszych 50 osób na danym dystansie głównym gdzie kolejność jest wyznaczana po czasach brutto.
 3. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
 4. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

X NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

1. Dla każdego pamiątkowy medal,
2. Zawodnicy, którzy zgłoszą się do biura zawodów otrzymają w pakiecie startowym:

 • wstęp do wrocławskiego Zoo Wrocław w dniu zawodów od godziny 12
 • numer startowy
 • torba biegu
 • medal (na mecie biegu)
 • posiłek regeneracyjny (po biegu)
 1. Odbiór pakietów startowych będzie odbywał się przy głównej bramie wejściowej do Zoo Wrocław w sobotę oraz w niedzielę w dniu biegu. Odbiór pakietów startowych w dniu biegu możliwy będzie tylko do godziny 15:45. Wejście do Zoo Wrocław w dniu biegu będzie możliwe tylko do godziny 16:00. Po godzinie 16:00 w dniu biegu organizator nie gwarantuje możliwości wejścia na teren Zoo.
 2. Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osoby) w klasyfikacji OPEN K+M, miejsca 1-3 – puchary
 3. Do dyspozycji zawodników przewidziane będą przebieralnie.
 4. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 13.00 – 18.30
 5. Organizator nie przewiduje nagród finansowych dla zwycięzców. Jeżeli by się pojawiły to opublikujemy o tym informację w osobnym komunikacie na stronie biegu.
 6. Warunkiem otrzymania nagród/pucharów jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji. Nieodebrane nagrody/puchary przepadają.
 7. W biegu głównym przewidziany jest limit 1000 miejsc. 950 miejsc jest do dyspozycji ogólnej, 50 miejsc organizator rezerwuje do własnej dyspozycji.  Limit miejsc może ulec zmianie.

XI ZGŁOSZENIA DO BIEGU
1.Zgłoszenie należy dokonać elektronicznie poprzez formularz internetowy do dnia 07.10.2023 r. do godz. 24:00 na stronie www.wildrun.eu
2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki to:

 • Pierwsze 100 osób 80 zł
 • kolejne 200 osób (101-300) 85 zł
 • kolejne 400 osób (301-700) 90 zł
 • kolejne 300 osób (701-1000) 100 zł
 • W dniu zawodów 08.10.2023 r. możliwość zapisania się lub wykonania opłaty będzie możliwa tylko w przypadku wolnych miejsc. Opłata w dniu biegu wynosi 100 zł.
 1. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem w biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 07.10.2023 ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew został zaksięgowany to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres zawody@pro-run.pl
 2. O obecności na liście startowej decyduje moment zaksięgowania wpłaty. Wpłaty Dot Pay (przy zapisach) są księgowane automatycznie, wpłaty tradycyjne na nr konta są księgowane z opóźnieniem (ręcznie).
 3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 4. Uiszczenie opłaty startowej oznacza zgodę uczestnika na start na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
 5. Zgłoszenia do biegu dziecięcego  nie będą przyjmowane on-line, bieg jest otwarty. Zapisy tylko w biurze zawodów.
 6. Zgłoszenia do biegu młodzieżowego będą przyjmowane online do 7.10.2023.
 7. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 15.00 tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.
 8. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną osobę do 1.10.2023 roku. tylko z poziomu cesji w panelu zgłoszeń na datasport.

XII PAKIET ROZSZERZONY – KOSZULKA BIEGU i RĘCZNIK SZYBKOSCHNĄCY

Zachęcamy wszystkich uczestników do kupna koszulki i/lub ręcznika tegorocznej edycji biegu. Wysokiej jakości biała techniczna koszulka z nadrukiem z przodu z pewnością będzie się świetnie prezentować nie tylko we Wrocławiu ale na każdym biegu na świecie. Ręcznik w rozmiarze 50×100 cm z nadrukiem z jednej strony.

  • Każdy uczestnik ma prawo zakupu oficjalnej koszulki biegu – koszulka techniczna i/lub ręcznika.
  • Koszulka oraz ręcznik są w cenie 50 zł. Rozmiar i fason koszulki wybierasz przy zapisach.
  • Koszulki z gwarancją odebrania w dniu biegu można zamawiać do 17.09.2023. Po tym terminie zamówienia oraz opłaty za koszulki nie będą przyjmowane chyba, że pojawi się inny komunikat w tej sprawie.
  • Uczestnik biegu może zamówić koszulkę bezpośrednio przy swoim zgłoszeniu na datasport.
  • Za koszulkę można zapłacić bezpośrednio przy zapisach (dot pay) lub poprzez wpłatę na konto podane w regulaminie biegu.
 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
  J.W Dawida 26/9, Wrocław
  nr konta 44105015751000009080005508
  Tytuł na przelewie: WILD RUN, nazwisko i imię
 • Koszulki są osobno w rozmiarach i fasonach damskim i męskim, w rozmiarach i nadruku:
S M L XL XXL
DAMSKIE 44,0/68,0 47,0/70,0 50,0/72,0 54,0/74,0
MĘSKIE 47,0/69,0 50,0/72,0 53,0/73,0 56,0/75,0 59,0/77,0

Więcej na https://wildrun.eu/pakiet-rozszerzony/

XIII UCZESTNICTWO

 1. W celu weryfikacji uczestnika biegu każdy zawodnik musi zgłosić się na bieg osobiście,
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów.
 3. Do startu w biegach towarzyszących, każdy uczestnik musi posiadać zgodę rodzica na udział w zawodach oraz legitymację bądź inny dokument potwierdzający datę urodzenia,
 4. Każdy zawodnik pełnoletni startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach,
 5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
 6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

XIV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny do organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych uczestników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt XV. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy uczestnik biegu będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Każdy uczestnik biegu rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Uczestnik biegu oświadcza, że podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i że są znane uczestnikowi przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Uczestnik ma prawo do:
  a) dostępu do danych,
  b) sprostowania danych,
  c) usunięcia danych,
  d) ograniczenia przetwarzania danych,
  e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

XV PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg.

 • DATASPORT – pomiar czasu
 • GRAWER – grawerowanie medali
 • itp.

XVI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na www.pro-run.pl, www.wildrun.eu, www.datasport.pl
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Dopuszcza się odwołanie zawodów w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych zagrażających życiu lub zdrowiu uczestników biegu.
 4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
 5. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.