Regulamin biegu Wild Run – Ratujmy Zwierzęta Azji

I.CEL

 1. Zbiórka funduszy na cel statutowych działań Fundacji Zoo Wrocław – DODO ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących ochrony gatunków zagrożonych w Azji
 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Gminy Wrocław,
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 4. Promocja ZOO Wrocław – instytucji zajmującej się ochroną zwierząt oraz promującej rodzinny tryb życia,
 5. Promocja Fundacji ZOO Wrocław – DODO. Organizacji zajmującej się ochroną ginących gatunków zwierząt.

II ORGANIZATORZY

 1. Organizator: Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 2. Patroni: Fundacja ZOO Wrocław – DODO i ZOO Wrocław

III. KONTAKT

 1. Dyrektor Biegu: Jacek Jackowiak e-mail: biuro@pro-run.pl
 2. Zapisy elektroniczne: Jacek Urbanowicz e-mail: zawody@pro-run.pl
 3. Strona internetowa organizatora: www.pro-run.pl
 4. Strona internetowa biegu: www.wildrun.eu

IV TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się dnia 07.10.2018. 10 km (start wspólny) o godz. 16:30

 1. Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje się przy ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław na terenie wrocławskiego zoo.
 2. Biuro zawodów znajduje się przy ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław na terenie wrocławskiego zoo.
 3. Biuro zawodów czynne: 6.10.2018 od godz. 15.00 do 18.00 oraz w dniu zawodów w godzinach od 13:00 do 15:45

V BIEGI TOWARZYSZĄCE

 • Bieg Manula (3-5 lat) na dystansie ok. 100m.
 • Bieg Pantery (6-8 lat) na dystansie ok. 200 m

REGULAMIN Biegów Panery i Manula.

Na obydwa biegi obowiązuje określona liczba 100 miejsc. Bieg odbędzie się na dystansie ok. 100 m i 200 m, górny limit wieku to 8 lat. Zapisy będą dostępne w biurze zawodów do wyczerpania puli miejsc startowych. Zbiórka do biegu odbędzie się po zakończeniu głównego czyli o 18:00 na mecie biegu. Bieg jest bezpłatny. Opiekunowie dzieci po okazaniu numeru startowego mogą wprowadzić bezpłatnie na teren zoo jedno dziecko w wieku maksymalnie do lat 8.

 1. Bieg towarzyszący ma charakter zabawy.
 2. W Biegu Pingwinka nie wyłaniamy zwycięzców. Każdy sportowiec, który przebiegnie metę, otrzyma od nas upominek.
 3. Opiekunowie prawni zgłaszający dziecko w dniu biegu podpisują oświadczenie w biurze zawodów, że osoba niepełnoletnia startuje w zawodach wyłącznie na ich odpowiedzialność, posiada dobry stan zdrowia, nie ma przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w zawodach biegowych. Deklarują, że podopieczny/podopieczna posiada ubezpieczenie NNW jednocześnie zwalniają organizatora z odpowiedzialności prawnej za potencjalne urazy doznane podczas biegu.
 4. Organizator zobowiązuje się do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia biegu, który ma charakter zabawy i nie jest nastawiony na rywalizację. Organizator zapewnia również pełne zabezpieczenie medyczne.

VI TRASA BIEGU

 1. Dystans 10 km (2 pętle 5 km)
 2. Trasa płaska, oznaczona co kilometr.
 3. Nawierzchnia asfaltowa z odcinkami kostki brukowej oraz z odcinkami ścieżek szutrowych.
 4. Na trasie znajduje się 1 punkt nawadniania, odświeżania za linią Start/Meta.
 5. Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje się przy ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław na terenie wrocławskiego zoo.
 6. W biegu na 10 km obowiązuje limit czasowy – 80 min
 7. Limit czasowy nie obowiązuje w biegach towarzyszących.
 8. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów, przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VII. KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja generalna OPEN kobiet i mężczyzn.
 2. Klasyfikacja dokonana będzie również w poszczególnych kategoriach wiekowych na obu dystansach. Nie będą one jednak nagradzane.
·         K 16 od 16 do 19 lat

·         K 20 od 20 do 29 lat

·         K 30 od 30 do 39 lat

·         K 40 od 40 do 49 lat

·         K 50 od 50 do 59 lat

·         K 60 od 60 do 69 lat

·         K 70 powyżej 70 lat

·         M 16 od 16 do 19 lat

·         M 20 od 20 do 29 lat

·         M 30 od 30 do 39 lat

·         M 40 od 40 do 49 lat

·         M 50 od 50 do 59 lat

·         M 60 od 60 do 69 lat

·         M 70 powyżej 70 lat

VIII. POMIAR CZASU

 1. W biegu głównym na 10 km pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie za pomocą chipów w numerach startowych,
 2. Klasyfikacja na mecie jest prowadzona po czasach netto za wyjątkiem pierwszych 50 osób na danym dystansie głównym gdzie kolejność jest wyznaczana po czasach brutto.
 3. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
 4. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

IX NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

1. Dla każdego pamiątkowy medal,
2. Zawodnicy, którzy zgłoszą się do biura zawodów otrzymają w pakiecie startowym.

 • wstęp do Wrocławskiego Zoo
 • numer startowy
 • woda
 • posiłek regeneracyjny (w dniu biegu)
 • medal (na mecie biegu)
 1. Odbiór pakietów startowych będzie odbywał się przy głównej bramie wejściowej do Zoo w sobotę oraz w niedzielę w dniu biegu. Odbiór pakietów startowych w dniu biegu możliwy będzie tylko do godziny 15:45. Wejście do Zoo w dniu biegu będzie możliwe tylko do godziny 16:00. Po godzinie 16:00 w dniu biegu organizator nie gwarantuje możliwości wejścia na teren Zoo.
 2. Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osoby) w klasyfikacji OPEN K+M, miejsca 1-3 – puchary
 3. Do dyspozycji zawodników przewidziane będą przebieralnie.
 4. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 13.00 – 18.30
 5. Organizator nie przewiduje nagród finansowych dla zwycięzców. Jeżeli by się pojawiły to opublikujemy o tym informację w osobnym komunikacie na stronie biegu.
 6. Warunkiem otrzymania nagród/pucharów jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji
 7. W biegach głównych przewidziany jest limit 1000 miejsc. 950 miejsc jest do dyspozycji ogólnej, 50 miejsc organizator rezerwuje do własnej dyspozycji.  Limit miejsc może ulec zmianie.

X. ZGŁOSZENIA DO BIEG
1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 01.10.2018 r. do godz. 24:00 na stronie www.wildrun.eu
2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki to:

 • Pierwsze 100 osób 49 zł
 • kolejne 200 osób (101-300) 54 zł
 • kolejne 400 osób (301-800) 59 zł
 • kolejne 200 osób (801-1000) 64 zł
 • W dniu zawodów 07.10.2018 r. możliwość zapisania się lub wykonania opłaty będzie możliwa tylko w przypadku wolnych miejsc. Opłata w dniu biegu wynosi 70 zł.
 1. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 01.10.2018 ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres zawody@pro-run.pl
 2. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu. O obecności na liście startowej decyduje moment zaksięgowania wpłaty. Wpłaty Dot Pay (przy zapisach) są księgowane automatycznie, wpłaty tradycyjne na nr konta są księgowane z opóźnieniem (ręcznie):
 3. FV możemy wystawiać najwcześniej 15 dni przed terminem zawodów i 15 po terminie zawodów. Faktura VAT za opłatę startową wystawiana jest od 5 zgłoszeń dla jednego podmiotu. Nie wystawiamy faktury za zgłoszenia indywidualne. Jednocześnie taką wpłatę należy rozliczyć przez nr konta podany na fakturze (nie przez DotPay). Faktury wysyłam tylko drogą elektroniczną. Nie wystawiamy F w wersji papierowej.W celu otrzymania faktury proszę pisać na faktury@pro-run.pl.– Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
  – J.W Dawida 26/9, Wrocław
  – nr konta 44105015751000009080005508
  – Proszę o dopisek na przelewie: ZOO, nazwisko i imię
 4. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 5. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
 6. Zgłoszenia do biegu nie będą przyjmowane on-line, bieg jest otwarty. Bieg zostanie ogłoszony po zakończeniu biegu głównego na 10 km. Na wszystkich uczestników będzie czekał upominek. Zgłoszenia patrz pkt. V.
 7. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 15.00 tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.
 8. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną osobę do 16.09.2018 roku.

XI KOSZULKA BIEGU

Zachęcamy wszystkich uczestników do kupna koszulki tegorocznej edycji biegu. Wysokiej jakości biała techniczna koszulka z nadrukiem z przodu z pewnością będzie się świetnie prezentować nie tylko we Wrocławiu ale na każdym biegu na świecie.

 • Każdy uczestnik ma prawo zakupu oficjalnej koszulki biegu.
 • Koszulka jest w cenie 35 zł, jej rozmiar należy wybrać przy zapisach na bieg.
 • Koszulki można zamawiać do 17.09.2018. Po tym terminie zamówienia oraz opłaty za koszulki nie będą przyjmowane.
 • Uczestnik biegu może zamówić koszulkę bezpośrednio przy swoim zgłoszeniu na datasport.
 • Za koszulkę można zapłacić bezpośrednio przy zapisach (dot pay) lub poprzez wpłatę na konto podane w regulaminie biegu.
 • Jeżeli chcesz nabyć dodatkowe koszulki (dla siebie lub znajomych/rodziny) zapisz się na: DODATKOWE KOSZULKI
  ZAPISY LISTA ZAPISANYCH
 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
  J.W Dawida 26/9, Wrocław
  nr konta 44105015751000009080005508
  Tytuł na przelewie: WILD RUN, nazwisko i imię
 • Koszulki są osobno w rozmiarach i fasonach damskim i męskim, marki Stedman (active dry) w rozmiarach i nadruku:
S M L XL XXL
DAMSKIE 44,0/68,0 47,0/70,0 50,0/72,0 54,0/74,0
MĘSKIE 47,0/69,0 50,0/72,0 53,0/73,0 56,0/75,0 59,0/77,0

XII UCZESTNICTWO

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów oraz osoby niepełnoletnie od 16 roku życia jedynie z oświadczeniem podpisanym przez prawnych opiekunów.
 3. Do startu w kategorii przedszkolnej, dziecięcej i młodzieżowej, każdy uczestnik musi posiadać zgodę rodzica na udział w zawodach oraz legitymację bądź inny dokument potwierdzający datę urodzenia,
 4. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
 5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
 6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

XIII. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach. W tym roku uruchamiamy właśnie taką możliwość. Ubezpieczenie rezygnacji dotyczy tylko udokumentowanych przypadków np kontuzja, choroba czy wyjazd służbowy etc. Wszystkie szczegóły przeczytaj w regulaminie. Ubezpieczenie NNW można wykupić najpóźniej 3 dni przed biegiem. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji można wykupić najpóźniej 10 dni przed biegiem. Aby wystąpić o wypłatę ubezpieczenia należy zgłosić szkodę na: TU Europa.

 1. Ubezpieczenie jest dobrowolne, dokonywane przy zapisach biegu i dotyczy tylko osób, które wybiorą tę opcję. W przypadku zapisów firmowych/drużynowych prowadzonych przez e-mail prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia sposobu dokonania opłaty za ubezpieczenie:
 2. Koszt ubezpieczenia to odpowiednio:
 • NNW – 5 zł (dostępne najpóźniej 3 dni przed imprezą)
 • Zwrot kosztów opłaty startowej – 8 zł (w tym opłaty manipulacyjne, dostępne najpóźniej 10 dni przed imprezą)
 1. Wybór ubezpieczenia dokonuje się przy zapisach elektronicznych. W przypadku płatności online koszt ubezpieczenia zostanie doliczony do opłaty startowej. Jeżeli płacisz zwykłym przelewem, pamiętaj aby opłatę startową powiększyć o kwotę ubezpieczenia.
 2. Zapoznaj się ze szczegółami ubezpieczenia: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIE – PRZECZYTAJ.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt XV. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

XV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera). Np dane osobowe mogą być przekazane:

 • TU Europa – UBEZPIECZENIA
 • DATASPORT – pomiar czasu
 • GRAWER – grawerowanie medali
 • itp.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na www.pro-run.pl, www.wildrun.eu, www.datasort.pl
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Dopuszcza się odwołanie zawodów w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych zagrażających życiu lub zdrowiu uczestników biegu.
 4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
 5. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.