Europę nazywa się często starym kontynentem. Pomimo tego, że tak naprawdę życie powstało w Afryce, to największe cywilizacje, z wyjątkiem cywilizacji egipskiej, najintensywniej  rozwijały się właśnie w Europie. To także tutaj, o czym często zdajemy się zapominać, najwcześniej ludzie zaczęli wycinać lasy, budować fabryki, drogi i kolej. Środowisko naturalne uległo wielkim zmianom i nie były to zmiany na lepsze, co gorsza dewastacja przyrody ciągle trwa. Dzikie zwierzęta próbują  przetrwać, a my ludzie powinniśmy im w tym pomagać. To prawda: mamy duże zasługi w ratowaniu żubra, odnowieniu populacji wydry i wilka. Jest jednak jeszcze tak dużo do zrobienia i tak dużo do ocalenia! Pobiegnij z nami, wesprzyj projekty ratowania zwierząt Europy!!!

Wilk europejski

Wilk europejski jest podgatunkiem wilka szarego i największym przedstawicielem rodziny psowatych występującym na naszym kontynencie. Po II wojnie światowej był w Polsce tępiony. Wiedza o korzystnym oddziaływaniu wilka na środowisko przegrywała z zabobonami. Po latach wysiłków ze strony ekologów, w 1998 roku został objęty ochroną na terenie całego kraju. W tym czasie na naszych ziemiach żyło zaledwie 470 tych drapieżników! Kolejnym krokiem w ocaleniu wilka było podniesienie statusu ochrony do całkowitej w roku 2004. Oznacza to, że zabronione jest ich zabijanie, okaleczanie, chwytanie, przetrzymywanie, niszczenie nor i wybieranie z nich szczeniąt. Bez odpowiedniego zezwolenia nie wolno przechowywać i sprzedawać skór i innych fragmentów martwych osobników. Ponadto można tworzyć dla nich strefy ochronne wokół miejsc rozrodu. Ścisła ochrona przyniosła bardzo dobre efekty! Od 2005 roku notuje się wzrost populacji wilka w Polsce, obecnie szacuje się jego liczebność na około 2000 osobników. Wilki z Polski migrują na zachód Europy do Niemiec, a nawet Danii i Holandii, gdzie nie były obserwowane przez kilkaset lat! Nie oznacza to, że wilk jest uratowany… Ciągle rosnąca populacja ludzka, rozwój miast i dróg, kolizje drogowe, wycinanie lasów, kłusownictwo, ciągle zagrażają wilkom. Chcemy pomóc Stowarzyszeniu dla Natury „Wilk” w projekcie badawczym w Borach Dolnośląskich oraz w akcji edukacyjnej mającej na celu przekonanie ludzi, że wilki nie są dla człowieka zagrożeniem.  Jest bowiem dokładnie odwrotnie…

Więcej informacji: www.polskiwilk.org.pl/wilk

Żubr

Ten największy obecnie ssak Europy otarł się o zagładę. W 1919 roku ostatni osobnik zniknął z Puszczy Białowieskiej. Gatunek przetrwał tylko dla tego, że w hodowlach zamkniętych, czyli ogrodach zoologicznych i zwierzyńcach przetrwało kilkadziesiąt sztuk żubrów. Aby uratować żubra utworzono w 1923 roku Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra, którego celem było stworzenie księgi rodowodowej. Ta pierwsza na świecie księga rodowodowa utworzona dla dzikiego gatunku zwierząt, jest pierwowzorem wszystkich tego typu ksiąg, dla ginących i zagrożonych gatunków zwierząt. Na podstawie rodowodów prowadzona jest hodowla, mająca na celu utrzymanie jak największej zmienności genetycznej gatunku. Wszystkie żyjące na świecie żubry, a jest ich dzisiaj ponad 6000 (w Polsce prawie 2000) pochodzą od zaledwie dwunastu przodków! Żubr jest gatunkiem objętym w Polsce ochroną ścisłą. Pragniemy wesprzeć Stowarzyszenie Miłośników Żubrów prowadzące liczne badania naukowe nad populacją żubra w Polsce i na świecie oraz projekty reintroducji, czyli powrotu do natury, w Europie.

Więcej informacji www.smz.waw.pl

Ryś euroazjatycki

Największy kotowaty Europy zamieszkuje nieliczne obszary Polski. Szacuje się, że w Polsce żyje nie więcej niż 220 rysi. Występują głównie w Karpatach i na Pogórzu Karpackim oraz w puszczach: Białowieskiej, Knyszyńskiej i Augustowskiej oraz bardzo nielicznie na Mazowszu i Kujawach. Bardzo trudno jest zobaczyć rysia w naturze, gdyż jest aktywny głównie nocą i unika kontaktu z człowiekiem. Ryś jest w Polsce gatunkiem ściśle chronionym, wymagającym ochrony czynnej. Mimo tego populacja jest wciąż niewielka, ponieważ ryś jest zwierzęciem bardzo wymagającym: preferuje naturalny las mieszany z gęstym podszytem, a takich lasów w Polsce jest bardzo niewiele. Nie lubi też przemieszczać się w otwartym terenie, przez co rozległe bezleśne tereny, które dominują w zurbanizowanej Europie, są dla niego barierą trudną do pokonania. Aby lepiej poznać rysia chcemy wesprzeć projekt Stowarzyszenia dla Natury „Wilk” prowadzony w roztoczańskim Parku Narodowym.

Więcej informacji: www.polskiwilk.org.pl/rys

Żółw błotny

Żółwie błotne będące jedynym naturalnie występującym gatunkiem żółwia w Polsce, są objęte ścisłą ochroną w naszym kraju, od 1935 roku. Mimo ochrony nadal są sklasyfikowane w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” jako gatunek bardzo wysokiego ryzyka, zagrożony wyginięciem. Kiedyś żółwie błotne występowały na wszystkich nizinach w Polsce. Obecnie można je spotkać jedynie w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Podstawową przyczyną wymierania żółwi błotnych w Europie i w Polsce jest rozwój rolnictwa oraz masowo i źle prowadzona melioracja. Zanieczyszczenie wód oraz gatunki inwazyjne przyczyniają się również do zanikania gatunku w Europie. Chcemy wesprzeć program ochrony żółwia błotnego CHELONIA prowadzony przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. Populacja żyjąca w Wielkopolsce jest szczególnie cenna i mało znana, Towarzystwo natomiast prowadzi badania siedliskowe i telemetryczne oraz planuje stworzyć rezerwat przyrody chroniący gatunek w tym unikatowym miejscu!

Więcej szczegółów: www.salamandra.org.pl/component/content/article/34-cites/1196-ratujemy-wielkopolskie-owie-pomo-nam-je-chroni.html?directory=166