Przy okazji biegu głównego zapraszamy na biegi towarzyszące dla najmłodszych. Odbędą się na dwóch dystansach z podziałem ze względu na wiek.

  • Bieg Manula (3-5lat) na dystansie ok. 100m.
  • Bieg Pantery (6-8 lat) na dystansie ok. 200 m

REGULAMIN Biegów Pantery i Manula.

Na obydwa biegi obowiązuje określona liczba 100 miejsc. Biegi odbędą się na dystansach ok. 100 m i 200 m, górny limit wieku to 8 lat. Zapisy będą dostępne w biurze zawodów tj. w sobotę przed biegiem oraz w dniu biegu do wyczerpania puli miejsc startowych. Zbiórka do biegu odbędzie się po zakończeniu głównego czyli o 18:00 na mecie biegu. Bieg jest bezpłatny, niemniej opiekun wprowadzający dziecko/dzieci na bieg musi wykupić bilet wstępu, chyba, że jest uczestnikiem biegu.

  1. Bieg towarzyszący ma charakter zabawy.
  2. W biegu nie wyłaniamy zwycięzców. Każdy sportowiec, który przebiegnie metę, otrzyma od nas upominek.
  3. Opiekunowie prawni zgłaszający dziecko podpisują oświadczenie w biurze zawodów, że osoba niepełnoletnia startuje w zawodach wyłącznie na ich odpowiedzialność, posiada dobry stan zdrowia, nie ma przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w zawodach biegowych. Deklarują, że podopieczny/podopieczna posiada ubezpieczenie NNW jednocześnie zwalniają organizatora z odpowiedzialności prawnej za potencjalne uraz doznane podczas biegu.
  4. Organizator zobowiązuje się do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia biegu, który ma charakter zabawy i nie jest nastawiony na rywalizację. Organizator zapewnia również pełne zabezpieczenie medyczne.