Wideo relacja 2018

Prawie 1000 biegaczy, wspaniała atmosfera, hojni sponsorzy i wielki sukces!
Zebrane dzięki Wam ponad 35 000 zł przeznaczymy na ratowanie panter śnieżnych Snow Leopard Trust panter sundajskich HUTAN-Kinabatangan Orangutan Conservation Project i manuli – Pallas’s cat International Conservation Alliance (PICA). Kwota jest tak duża, że pomożemy również Lao Conservation Trust for Wildlife i Free the Bears Fund ratować konfiskowane w Laosie ginące gatunki zwierząt!

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a w szczególności zwycięzcom, choć tak naprawdę wygrały pantery, manule, pangoliny, lori, langury i inne niesamowite zwierzaki Azji.
Zapraszamy za rok! Szykujcie formę! Pobiegniemy, by ratować wilki, rysie, wydry, niedźwiedzie!

WILD RUN 2018 – SAVE ASIAN ANIMALS!
Almost 1000 runners, fantastic atmosphere, generous sponsors and great success!
Thanks to your support we gained over 35,000, PLN . We will dedicate this to rescue the snow leopards Snow Leopard Trust, Sunda clouded leopards HUTAN-Kinabatangan Orangutan Conservation Project and Pallas’s cats – Pallas’s cat International Conservation Alliance (PICA). The amount is so large that we can also help the Lao Conservation Trust for Wildlife and Free the Bears Fund to save the endangered species confiscated in Laos!
Congratulations to all participants, and in particular the winners, although the winners are: snow and clouded leopards, Pallas’s cats, pangolins, lories, langurs, and other amazing Asian animals.
We would like to invite you for Wild Run 2019! Keep fit! We will run to save wolves, lynxes, otters, bears!